De tijd in format: uu:mm:ss PM

Dit is de huidige tijd 02:32:49 PM