Gemiddelde berekenen

Voer hier al je cijfers in om je gemiddelde en je benodigde cijfer voor een 7 te berekenen.

Nederlands:

Engels:

Wiskunde:

Informatica:

String omzetten naar hoofdletters:

Verander mijn uitlijning!
Links Midden Rechts
Notice: Undefined index: getal2 in /home/DaanZ/http/test/opdrachtv1.php on line 63 Notice: Undefined index: getal3 in /home/DaanZ/http/test/opdrachtv1.php on line 64 Notice: Undefined index: getal4 in /home/DaanZ/http/test/opdrachtv1.php on line 65 Notice: Undefined variable: getal1 in /home/DaanZ/http/test/opdrachtv1.php on line 66 Je gemiddelde is:0 Notice: Undefined variable: getal1 in /home/DaanZ/http/test/opdrachtv1.php on line 69
Je cijfers zijn te laag om nog een zeven gemiddeld te halen. Je kunt met één punt je gemiddelde niet ophalen naar een 7.