PHP opdracht informatica

Door: Femke Helmer
Klas: 4VF, 4Vin2


Dit zijn de links naar mijn opdrachten met PHP.

Hier wordt het gemiddelde van tien cijfers berekend.
-Gemiddelde berekenen
Hier wordt berekend welk cijfer je moet halen om met drie cijfers gemiddeld een 7 te staan.
-Welk cijfer is nodig om gemiddeld een 7 te staan
Hier staat de datum van deze dag.
-De datum van vandaag
Hier wordt de tekstkleur veranderd in de kleur die je hebt ingevuld.
-De tekstkleur veranderen