PHOTOSHOPPEN
PHOTOSHOPPEN ALGEMEEN:
Fotoshoppen is het bewerken van digitale fotos met een fotoprogramma. Digitale beeldbewerking is het met software bewerken van afbeeldingen. Deze digitale afbeeldingen kunnen op een computer gemaakt zijn of gedigitaliseerd zijn of uit een andere digitale bron gemaakt zijn. Ook wanneer er een afbeelding gescand is wordt vaak naderhand met behulp van een grafisch programma de afbeelding bewerkt.
De bewerking dient ervoor om het beeld te verbeteren, of om een artistieke bewerking toe te passen of om de aandacht meer op een bepaald onderdeel te richten. Behalve zichtbare wijzigingen zoals contrast, helderheid, gamma, afmeting e.d. kunnen ook onderliggende eigenschappen worden gewijzigd zoals het bestandsformaat en de bestandsgrootte. Ook kunnen afzonderlijke beeldelementen gewijzigd, verwijderd en of toegevoegd worden. Hoewel dit ook beeldbewerking is wordt dit ook beeldmanipulatie genoemd.

HUIDIGE SITUATIE:
Fotobewerking is bij vele een gevoelig onderwerp, het wordt veel in de media besproken en niet iedereen is even blij met de komst van fotobewerking. In dit decennia wordt enorm veel gebruik gemaakt van fotoshop, voor zowel positieve als negatieve doeleinden. De groei van fotobewerking is de laatste jaren daarom ook enorm hard gegroeid. Overal waar je tegenwoordig kijkt is fotobewerking aan te pas gekomen, je kunt er niet omheen. Het is geen geheim meer dat er in de magazine- en modewereld heel wat gephotoshopt wordt. Letterlijk 100% van de afbeeldingen in een modetijdschrift is bewerkt. Vooral in de cosmetische industrie word extreem veel bewerkt, bijvoorbeeld bij een mascara reclame. Het begint al bij de nep wimpers en daarboven op de wimpers nog laten vergroten met fotoshop. Ook wordt het huid van modellen flink onder handen genomen. Niemand neemt genoegen met minder als een computer programma iets perfect kan maken. Het voornaamste doel is om het product dat verkocht wordt er uit te laten springen en daarvoor wordt de rest zo bewerkt dat het niet opvalt. In Nederland gebeurt dit, net als in de rest van de wereld, enorm veel. Veel mensen zullen niet direct merken dat iets gefotoshopt is, maar indirect kan het heel veel impact hebben. Zo is ook bewezen dat de perfecte lichamen van modellen zorgen voor een verkeerd schoonheidsideaal, wat weer leidt tot onzekerheid van voornamelijk jonge meiden.

TOEKOMSTIGE SITUATIE:
Wij denken dat als we niet zorgvuldig omgaan met fotoshop dat dat in de toekomst veel zorg met zich mee zal brengen. Natuurlijk zal fotoshop nooit meer verdwijnen en dat zou ook een te drastische maatregel zijn. Fotoshop wordt ook gebruikt voor veel andere dingen die niks te maken hebben met modellen of een verkeerd schoonheidsideaal. In de toekomst zal zeker nog meer gebruik gemaakt worden van fotoshop maar er zal zorgvuldiger mee omgegaan worden. Fotoshop is nog niet zo heel oud waardoor er nu nog veel onderzoeken naar de effecten van fotoshop gedaan worden. Veel grote bedrijven als bijvoorbeeld Nivea laten nu ook reclames zien van vrouwen van alle soorten en maten zonder dat ze gefotoshopt zijn. Wij denken dat dat in de toekomst nog veel meer gaat voorkomen en dat zal zeker een positieve wending ten opzichte van fotoshop. Op die manier heeft het zo erg vervormen van fotos er toch voor gezorgd dat er nu daadwerkelijk wel echte fotos en reclames worden gemaakt zonder bewerkte modellen. Nu zal niet ieder bedrijf daar aan meedoen maar er zal zeker zorgvuldiger met fotoshop omgegaan worden.

VAN NU NAAR STRAKS:
Om het fotoshoppen van modellen te verminderen is veel tijd nodig. Het verbieden van fotoshoppen heeft geen zin aangezien het ook gebruikt wordt voor andere doeleinden dan modellen slanker maken. Het probleem is dat ze te veel veranderen aan een model in een foto waardoor het een onrealistisch beeld geeft. Als eerste zal er bewijs moeten komen dat de bewerkte fotos daadwerkelijk een negatief zelfbeeld creƫert bij mensen. Zolang er geen reden is om fotoshoppen te verminderen zal dat ook nooit gebeuren. Bedrijven zullen er dan het nut van inzien, vandaar dat ze onderzoek moeten doen. Verder zullen er voorlichtingen gegeven moeten worden aan bedrijven die fotoshop gebruiken om de gevolgen van te dunne modellen uit te leggen. Zo kunnen de experts laten zien dat het perfecte plaatje niet altijd het gewenste effect heeft.

MOREEL PROBLEEM RONDOM PHOTOSHOPPEN:
Er zijn verschillende dilemmas als het gaat om het bewerken van fotos maar in dit rapport gaan wij het hebben over het aanpassen van personen op een foto wat kan leidt tot een verkeerd schoonheidsideaal.
Fotoshoppen aan de werkelijkheid kan een verkeerd beeld geven aan de kijkers van de foto. Dit komt omdat de gene die de foto ziet kan gaan denken dat het lichaam er zo hoort uit te zien. Terwijl deze fotos soms zo erg zijn gefotoshopt dat er niks meer echt is aan het lichaam van de persoon op de foto. Veel mensen kijken naar zichzelf en zien dan niet wat ze zien op de bewerkte fotos in bijvoorbeeld modebladen en gaan twijfelen aan zichzelf. Dit kan leiden tot grote onzekerheden en mensen die hun uiterlijk drastisch veranderen. Op de bewerkte fotos lijken alle modellen perfect terwijl hun ook gewoon normaal zijn. Zo kunnen sociale media en tijdschriften leiden tot een onmogelijk schoonheidsideaal.

DE BETROKKENEN:
De partijen die betrokken zijn bij dit probleem zijn er twee.
Als eerste de makers van de bewerkte fotos, dat kunnen bedrijven zijn maar ook de gewone burgers die op sociale media zitten. Bedrijven die fotos bewerken doen dat om zoveel mogelijk winst te maken. Ze misleiden met bewerkten modellen de markt en zorgen ervoor dat iedereen hun product wil kopen omdat iedereen er zo wil uitzien.
Ook de mensen die hun fotos bewerken voordat ze de foto op sociale media plaatsen zorgen ook voor problemen. Iedereen wil er zo goed mogelijk uitzien als ze een foto op het weide web zetten. Dus bewerken ze hun foto tot dat zei het perfect vinden wat de bekijkers van de foto natuurlijk niet weten. De kijker kan zich gaan vergelijken met de bewerkte foto en onzeker worden omdat hun er niet zo uit zien zoals op die foto.
De tweede partij is de burgers die beinvloed worden door de bewerkte fotos. De kijkers zien de reclames en perfecte fotos overal en willen er ook zo uitzien en worden zo beinvloed tot het kopen van producten of het zelf ook bewerken van hun fotos op sociale media. ook veel mensen raken er onzeker van en soms zelfs depressief.

DE (HANDELINGS)MOGELIJKHEDEN:
De meeste onzekerheid doormiddel van fotobewerking op personen komt voor bij vrouwen. Dat komt omdat vrouwen zichzelf altijd vergelijken met andere of het nou op straat is, op tv of in de bladen. Maar het komt ook zeker bij mannen voor ook al hoor je daar veel minder over. Bedrijven weten goed gebruik te maken van die onzekerheid door in hun reclame de personen zo perfect mogelijk te bewerken. Omdat dit leidt tot een verkeerd schoonheidsideaal zijn er verschillende mogelijkheden die er voor kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurd.
Vrouwen die zich onzeker voelen moeten aan zichzelf werken. Dit is niet zo makkelijk als gezegd maar wel nodig. Vrouwen moeten naar voorlichtingen gaan of filmpjes bekijken op het internet als ze zich niet goed vinden. Mensen moeten trots zijn op hun eigen kwaliteiten en zo word je minder snel onzeker als je een reclame of video ziet met een bewerkt persoon die er perfect uitziet.
Er moeten niet alleen voorlichtingen komen aan de onzekere burgers maar ook vooral aan de bedrijven die de reclames maken met de perfecte mensen. Er moet worden uitgelegd waarom fotobewerking zo slecht is voor de maatschappij en het schoonheidsideaal.
Er zal bewijs moeten komen dat de bewerkte fotos daadwerkelijk een negatief zelfbeeld creeert bij mensen. Zolang er geen reden is om fotoshoppen te verminderen zal dat ook nooit gebeuren. Bedrijven zullen er dan het nut niet van inzien.
En dan is er natuurlijk ook de maatregel om regels op te stellen over wat mag worden veranderd aan iemand zijn lichaam in reclames. Dit is alleen erg lastig omdat bij elke reclame weer andere dingen worden veranderd.

POSITIEVE EN NEGATIEVE BELANGEN:
Er zijn aan de ene kant positieve belangen aan het bewerken van personen maar ook negatieve belangen. We beginnen met de positieven en dat zijn de belangen van de bedrijven. Bedrijven maken veel geld met het bewerken van hun modellen in de reclame. Neem bijvoorbeeld een merk van gezicht creme. Zij maken reclame met personen met perfecte huid in hun spotjes. De huid lijkt perfect op de reclame en doen alsof dat allemaal komt door die creme. Terwijl eigenlijk alles aan de huid is bewerkt. Toch misleidt het veel burgers om de creme te kopen omdat iedereen er ook zo wil uitzien als de persoon op de reclame. Terwijl de persoon van de reclame er in het echt ook helemaal niet bij loopt met de perfect gladde huid.
Een negatief belang is dat veel mensen die de bewerkte fotos bekijken zo onzeker worden dat ze zich zelf gaan veranderen om op die fotos te lijken. Terwijl niemand er echt zo uit ziet als op de fotos want ze zijn bewerkt en dus niet echt. Mensen raken erg depressief omdat ze er nooit zo uit gaan zien als de bewerkte fotos omdat ze niet zien dat alles aan zon foto nep is. Het schoonheidsideaal word daardoor onmogelijk en mensen hun zelfbeeld verslechtert.

WELKE NORMEN/WAARDEN:
Als eerste heb je betrouwbaarheid omdat reclames niet altijd een goed beeld van de werkelijkheid geven omdat ze zoveel bewerken.
Eerlijkheid omdat je verwacht van een bedrijf dat het waar is wat ze vertellen over een product en vertrouwt dus op het beeld materiaal wat er bij staat maar dat is dus vaak niet te vertrouwen.
En verantwoordelijkheid, bedrijven die de modellen in hun reclames veel bewerken moeten snappen dat dat veel kan aanrichten bij de kijkers. Ze moeten hier dus verantwoordelijk mee omgaan omdat het mensen een slecht zelfbeeld kan geven.

ANALYSE EN CONCLUSIE:
We hebben eerst algemeen verteld over het aanpassen van personen op een foto en hoe dat kan leiden tot een verkeerd schoonheidsideaal. Omdat de personen die de fotos zien zich gaan afvragen of zei er ook zo horen uit te zien terwijl dat helemaal niet kan omdat de foto voor 100% bewerkt is en het dus niet klopt met de werkelijkheid.
Er is verteld over de twee groepen die belang hebben bij dit probleem en waarom die recht tegen over elkaar staan. De bedrijven willen winst maken maar doen dat over de rug van de kijkers die heel onzeker kunnen worden door de perfecte plaatjes.
We hebben verteld over de verschillende maatregelen die moeten worden genomen om dit probleem aan te pakken wat inhoud dat we de bedrijven moeten aanpakken en ervoor moeten zorgen dat hun stoppen met het perfectioneren van de personen in hun reclames. Of dat nou moet met voorlichtingen naar onderzoek van de gevolgen of met regels die worden vastgesteld. Maar ook de burgers die kijken naar de reclame en daar dus onzeker van worden moeten worden geholpen op hun eigen manier.
Wij vinden dat fotobewerking van personen op een foto heel erg is omdat het leidt tot een verkeerd schoonheidsideaal. Het is een erg groot probleem waar al wel wat aan word gedaan maar nog veel meer aan moet gebeuren.