Eenvoudige commando's:
hallo mooie wereld
som 3+4 = 7
11 is niet 14Herhaalstructuur:
Zet getallen 1 t/m 10 op het scherm met IF statement
oneven getal: 1
even getal: 2
oneven getal: 3
even getal: 4
oneven getal: 5
even getal: 6
oneven getal: 7
even getal: 8
oneven getal: 9
even getal: 10


Array commando's:
wiskunde
informatica
natuurkunde
scheikunde

Laat inhoud array zien met een WHILE loop
Vakken[0] inhoud: wiskunde
Vakken[1] inhoud: informatica
Vakken[2] inhoud: natuurkunde
Vakken[3] inhoud: scheikunde