haal van volgende naam de gegevens uit de database:


In HTML ziet dit er als volgt uit: