Home Berekening Berekening plus Film Hoofdletters

Geef het gewicht van product 1 in kilogram
Geef de kiloprijs van product 1 in euro
Geef het gewicht van product 2 in kilogram
Geef de kiloprijs van product 2 in euro

Mathijs van Gils Klas 4VC