Vakken Studies Contact Hacken Home

Een van de belangrijkste dingen in de derde klas, je vakkenkeuze. Deze keuze bepaalt wat jij de volgende 3 jaar op het mencia doet, erg belangrijk dus. Deze website zal je helpen te begrijpen welke vakken er worden aangeboden op het Mencia de Mendoza.

De decanen van Mencia aan het woord.
Op het Mencia de Mendoza zijn er twee decanen die vanaf het derde leerjaar leerlingen begeleiden bij de profielkeuze en de studiekeuze. Kees Berkhout en Jan van Etten. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken de leerlingen kennis met bijna alle vakken waar ze examen in kunnen doen. In de loop van het derde jaar moeten ze gaan nadenken over het vervolg van hunstudieloopbaan op de middelbare school en daarna. Ze moeten dus gaan onderzoeken welke studies en beroepen voor hen interessant zijn. Dat heeft gevolgen voor de keuze van vakken die ze in de bovenbouw willen gaan volgen.
Programma Qompas en Profielkeuze
De decaan helpt leerlingen om te kiezen voor een profiel en een vervolgstudie. In het derde leerjaar helpt de decaan bij het samenstellen van het profiel. Samen met de decaan onderzoekt de leerling welke beroepen en studies voor hem/haar de moeite waard zijn. De leerling moet ook gaan onderzoeken welke vakken vereist zijn en welke vakken aanbevolen zijn. De decaan wijst de weg en adviseert. Alle leerlingen krijgen in het derde leerjaar toegang tot het programma Qompas Profielkeuze. Met behulp van dit programma krijgen de leerlingen meer zicht op eigen wensen, competenties en mogelijkheden. Ook verkrijgen ze informatie over vakken, profielen, studies en beroepen. Naar aanleiding van hun rapportcijfers, de adviezen van de vakdocenten en hun eigen bevindingen geven ze eind januari een voorlopige profielkeuze door. In de daaropvolgende periode volgen nieuwe resultaten en adviezen en vinden op aanvraag adviesgesprekken plaats. Eind april moet dan de definitieve keuze worden doorgegeven. De ouders moeten die profielkeuze bevestigen door een digitale handtekening en zij moeten daarom ook een account aanmaken op Mencia de decaan.net

Ga jij studeren????
Ga jij binnenkort ook studeren, maar weet jij nog niet wat je roeping nou is?
Maak je geen zorgen want wij van wat kan je wel. nl weten wel raad!
Om er nu achter te komen wat je wil doen maak dan nu $250,- over naar
NL 22 RABO 6969 4200 69
Zodra u dit bedrag heeft overgemaakt kunt u klikken op deze foto!