Gemiddelde berekenen van vier cijfers
Cijfer:
Cijfer:
Cijfer:
Cijfer:


Verander alle letters "t" tot en met "z" in spaties
Voer een string random letters of een echt zin in:


Kies grootte van de tekst
2
4
6
8