Asielprocedure

 • Asiel aanvragen

  Asiel aanvragen houdt in dat je aan de Nederlandse overheid officieel een verblijfsvergunning vraagt. Je hebt deze vergunning nodig om in Nederland te mogen wonen. Een persoon krijgt bijvoorbeeld asiel in Nederland als hij of zij vluchteling is.

  Het begin bij jezelf aanmelden als asiel zoeker in Ter Apel, daar onderteken je vervolgens ook je asielaanvraag. Ook krijg je te horen wanneer je asielprocedure start, anders gezegd of je wel of niet een verblijfvergunning krijgt.

 • Hoe ziet een asielprocedure eruit?

  Voor dat de asielprocedure start krijgt de asielzoeker 6 dagen om uit te rusten en zich voor te bereiden op de gesprekken met Immigratie- en Naturalisatiedienst. De afkorting daarvan is IND. Ook moet je medisch worden onderzocht. Na de rustperiode begint de algemene asielprocedure, deze duurt meestal vier tot acht dagen. Tijdens de gespreken met de IND wordt de identiteit van de asielzoeker vast gelegd, gekeken naar de reis die hij of zij gemaakt heeft en wordt er gekeken naar waarom de asielzoeker gevlucht is. Als na de vier tot acht dagen nog niet alles duidelijk is kan er een verlengde asielprocedure worden toegepast. Daarin doen ze meer onderzoek naar bijvoorbeeld het land waar de asielzoeker vandaan komt.

  Hier onder volgt een stappen plan zodat je weet wat je te wachten staat:

 • De stappen in een aanvraagproces:

 • Aanmelding en registratie

  Ze registeren je gegevens, ze doordoeken je bagage, foto’s en vingerafdrukken worden afgenomen en moet je een vragenformulier invullen.

 • Tuberculose onderzoek

  Er wordt onderzocht of je tuberculose hebt door middel van een foto van je longen. Als de test positief is, krijg je een medische behandelingen met medicijnen. Als je tuberculose hebt begint je asielprocedure pas nadat je behandeling geëindigd is.

 • Aanmeldgehoor

  De IND stelt vragen over bijvoorbeeld je familie, opleiding, werkzaamheden, land van herkomst, levensloop, documenten en reis.

 • Opvang

  Na je aanmeldgehoor ga je naar een opvanglocatie. Bij een opvanglocatie krijg je gratis hulp om je voor te bereiden op de algemene asiel procedure.

 • Algemene asielprocedure

  Hier start het traject van 8 dagen, waarin vooral verhoren worden plaats gevonden. Het is mogelijk op de algemene asielprocedure meerdere malen te verlengen.

 • Na de algemene asiel procedure krijg je te horen of je wel of geen verblijfsvergunning krijgt.

  Belangrijk om te weten is dat het indienen van een aanvraag voor een tijdelijke verblijfsvergunning gratis is! Dus hoef je je geen zorgen te maken met onverwachte kosten.

 • Wanneer krijgt iemand een verblijfsvergunning? Er zitten aan een verblijfsvergunning wel voorwaarden, als je aan een van deze voorwaarden voldoet heb je kans op een verblijfsvergunning. Er is een kans dat je kan worden vervolgd in je land van herkomst omdat jouw ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuigen afwijkt van de rest. Ook kan het zijn dat je tot een bepaalde sociale groep behoort. In jouw land van herkomst zijn er onmenselijke en vernederende behandelingen, zoals doodstraf, martelen en executie waar je voor moet vrezen. Er in jouw land van herkomst een gewapend conflict is waarbij je moet vrezen dat je een slachtoffer wordt van willekeurig geweld. Jouw echtgenoot/echtgenote, partner, vader, moeder of minderjarig kind heeft kort geleden een verblijfsvergunning asiel gekregen in Nederland.

 • Wat gebeurt er na de aanvraag?

  Als je na de aanvraag een verblijfsvergunning krijgt mag je in Nederland blijven. Ook mogen later je achtergebleven gezinsleden een verblijfsvergunning aanvragen, gezinshereniging noemen we dat dan. Wel zitten daar bepaalde voorwaarden aan vast, zoals dat het binnen 3 maanden moet en dat het ook als jouw gezin was voordat je naar Nederland kwam. Zodra je je verblijfsvergunning hebt, heb je ook gelijk het recht om in Nederland te gaan werken. Daar heb je dan geen andere vergunning voor nodig.

  Er is ook een kans dat je verzoek wordt afgewezen, in principe moet de asielzoeker Nederland dan verlaten. Er zijn dan een paar dingen die je nog kunt doen om te proberen toch een verblijfsvergunning te krijgen.

  Als asiel zoeker kun je in beroep gaan bij de rechtbank. De rechter kijk dat of het besluit van de IND juist was. Na de uitspraak van de rechter kan je nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State, dat kan zowel de IND als de asielzoeker.

  Als er dan uitspraak is gedaan van de Raad van State kan je als asielzoeker nog naar een Europese rechter . Het Europese Hof voor de Rechten van de mens. Hun beoordelen dan of de asielzoeker slachtoffer wordt van onmenselijke behandeling als hij of zij wordt terug gestuurd.

 • Bronnen:

 • https://ind.nl/asiel/Paginas/Asielzoeker.aspx

 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-asiel-aanvragen-in-nederland

 • https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/procedures-wetten-beleid/asielprocedure

 • https://ind.nl/Documents/GHA_Nederlands.pdf
  Gemaakt Mei 2019
  door Evi Voeten.
  ralph silooy - wikipedia