Inburgeringseisen 2019

  • Als je van buiten de EU, IJsland, KroatiĆ«, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland komt, je komt voor langere tijd naar Nederland en je bent ouder dan 18 jaar, ben je verplicht om in te burgeren. Om in te kunnen burgeren in Nederland moet je een verblijfsvergunning hebben. Hierna kun je verplicht worden gesteld om je inburgeringsdiploma te halen. Dit om te leren hoe de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt werkt. Dit is verplicht om zo een goed bestaan op te kunnen bouwen in de Nederlandse samenleving. Bij dit examen wordt je getest op spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, kennis van de Nederlandse samenleving en oriĆ«ntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als je een diploma haalt in Nederland in het beroepsonderwijs (mbo), hoef je geen inburgeringsexamen meer te doen. Je hebt 3 jaar de tijd om dit examen te halen, als je het niet haalt moet je het opnieuw maken en kun je een boete krijgen of je hebt de kans dat je geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan krijgen. Als je al asiel hebt, geldt dit laatste niet. Rechten voor een migrant, vluchteling en asielzoeker Je hebt als migrant ook bepaalde rechten als je in Europa komt. Deze rechten staan in Het Europees sociaal handvest. Hierin staat dat landen moeten streven naar; - bescherming tegen bijv. racisme, uitbuiting, geweld (ook bij het reizen van en naar het gastland), - gezinshereniging, - gelijke behandeling, - Overdracht van verdiensten van het het thuisland naar het immigratieland, bescherming tegen uitzetting (behalve als de migrant een gevaar voor het immigratieland is). Het immigratieland moet vluchtelingen ook bepaalde rechten geven: - Ze mogen niet zomaar teruggestuurd worden naar het land van herkomst als ze risico lopen slachtoffer te worden van mensenrechtenschending. - Vluchtelingen moeten herplaatst worden als ze in een kwetsbare positie zitten. - Ze mogen niet gediscrimineerd worden. - Ze moeten toegang hebben tot huisvesting, werk en onderwijs. - Ook hebben ze rechten om zich vrij te kunnen bewegen en hun identiteit en reispapieren te behouden. Als laatst ook nog de rechten van het immigratieland die ze een asielzoeker moeten geven: - Asielzoekers moeten toegelaten worden tot een land om daar asiel aan te kunnen vragen en mogen niet teruggestuurd worden naar een land waar ze gevaar lopen. - Ze moeten toegang krijgen tot een eerlijke en zinvolle asielprocedure. - Als laatst moeten asielzoekers zich kunnen richten tot de VN-vluchtelingenorganisatie.
    Gemaakt Mei 2019
    door Jennifer van de Wouw.
    ralph silooy - wikipedia ralph silooy - wikipedia ralph silooy - wikipedia ralph silooy - wikipedia ralph silooy - wikipedia