Verzorging tijdens de asielprocedure

Asielzoekers die in Nederland komen moeten eerst een hele asielprocedure afgaan.

In de tijd die ze moeten afwachten hebben ze recht op verschillende dingen die hun helpen overleven in Nederland.

 • Uitkeringen:

  Tijdens de asielprocedure krijgt een asielzoeker die alleen naar Nederland is gekomen 58 euro per week voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven.

  Het ligt eraan uit hoeveel leden het gezin bestaat en of ze voor hun zelf kunnen zorgen. Ook heeft leeftijd invloed op hoe hoog de uitkering is zal zijn, hoe ouder hoe meer uitkering.

  Asielzoekers krijgen maar eenmalig een uitkering voor allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de reiskosten voor de asielprocedure, medische zorg, schoolkosten maar ook keukenspullen om zelf te koken.

 • Zorg: ralph silooy - wikipedia

  De asielzoekers die in Nederland zijn aangekomen hebben een zorgverzekering zonder eigen risico die door de overheid word betaald.

  Nederlanders hebben een soort gelijke basisverzekering.

 • Onderwijs:

  Alle kinderen die in Nederland wonen hebben leerplicht.

  Dat geldt dus ook voor de kinderen in het asielzoekerscentrum.

  Aan iedere AZC is een basisschool gekoppeld, maar ouders mogen ook zelf een andere school uitkiezen.

  Kinderen tussen de 12 en 18 jaar gaan na aankomst in Nederland eerst naar een internationale schakelklas.

  Zodra ze de Nederlandse taal goed genoeg beheersen, stromen ze door naar een reguliere school.

 • Werken:

  Tijdens een asielprocedure mag een asielzoeker onder voorwaarden werken.

  De voorwaarden zijn: ralph silooy - wikipedia

 • Een asielzoeker moet een tewerkstellingsvergunning hebben. Deze vergunning kan een asielzoeker pas krijgen als diegene zes maanden in Nederland is.

 • Een uitzetting mag niet aan de orde zijn.

 • Een asielzoeker mag maximaal 24 weken per jaar betalen.

 • Ze moeten een deel van het verdiende salaris aan het COA betalen. Met dit geld betalen ze voor de kosten van de opvang.

 • Vluchtelingen kunnen ook binnen een AZC werken, hiervoor gelden de bovenstaande voorwaarden niet.

  In een AZC zijn de voorwaarden: asielzoekers mogen 25 uur per week werken

  en krijgen een kleine vergoeding van 0,56 tot 1,10 per uur tot een maximum van 14 euro per week.

 • Als de asielprocedure van een asielzoeker is goedgekeurd is, mag een vluchtelingen zonder beperkingen de Nederlandse arbeidsmarkt op.

 • Bronnen:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/onderwijs-asielzoekerskinderen

  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/13973-inburgeren-hoe-en-waarom.html

  http://verblijfblog.nl/?p=809

  Gemaakt Mei 2019
  door Ralph Silooy.