Rechten en Plichten voor asielzoekers in Nederland

 • Als je in Nederland in een asielzoekerscentrum komt wonen heb je allerlei rechten, maar ook bepaalde plichten waar je aan zal moeten voldoen.

  Rechten: - Zolang je als asielzoeker niet erkent bent als vluchteling, krijg je onderdak. Hierin zijn veel verschillende vormen, kijk hiervoor even bij het kopje “verschillende soorten asielzoekerscentra’’ - Kinderen onder de 18 jaar die in Nederland dus onder de leerplicht vallen hebben recht op onderwijs. - Asielzoekers zijn verzekerd tegen de meeste ziektekosten en tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid. - Zodra je aankomt in een asielzoekerscentrum heb je recht op een onderdak, maaltijden en toiletartikelen. Daarna ga je een weekbudget krijgen, dit bedrag verschilt per situatie. In 2019 ontvangt een alleenstaande asielzoeker €45,92 voor voedsel en zakgeld van €12,95 per week. Het zakgeld is voor alle asielzoekers hetzelfde. Het voedsel budget verschilt ook nog of je zelf voor al je maaltijden zorgt, of of dat je 1x per dag een warme maaltijd hebt in het centrum. - Asielzoekers mogen 24 weken per jaar werken, een deel van hun inkomsten moeten ze dan wel afstaan aan de azc of er wordt gekort op hun weekbudget. - Als je als asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, moet je uit het azc, maar wordt er wel naar een andere woonplek buiten het azc voor je gezocht.

  Plichten: - Als je als asielzoeker een (tijdelijke)verblijfsvergunning krijgt, moet je inburgeren en de Nederlandse taal leren. - Als je een verblijfsvergunning krijgt, moet je binnen 3 jaar je inburgeringsexamen halen. Je hebt hierbij kennis nodig over bijvoorbeeld hoe je werk vindt, hoe je een ziekenhuis afspraak maakt, of hoe je een goede school voor je kinderen kan vinden. - Bewoners moeten zich regelmatig melden bij de vreemdelingen politie en het CAO voor inhuisregistratie. - Er wordt verwacht dat de bewoners zich altijd aan de huisregels houden die ze in het begin te horen krijgen. - Een asielzoeker uit een risicoland moet door de GGD gecontroleerd worden op tuberculose. - In een azc is vrijheid van godsdienst. Als je als inwoner wil bidden moet dit in een privéruimte, het is niet toegestaan in de openbare ruimte. - Asielzoekers moeten zich een halfjaar na asielaanvraag laten registreren in de basisregistratie personen.

  verschillende soorten asielzoekerscentra 1. Centrale ontvangstlocatie (COL) Als je in Nederland aankomt wordt je in eerste instantie opgevangen in een Centrale Ontvangstlocatie (COL), deze zijn te vinden in Ter Apel, Budel-Cranendonck en Veenhuizen. Een COL biedt een asielzoeker onderdak, toegang tot medisch noodzakelijke zorg en begeleiding bij de voorbereiding van zijn asielaanvraag, ook worden maaltijden centraal aangeboden. 2. Procesopvanglocatie (POL) Zodra asielzoekers in de eerste fase van de asielprocedure zitten worden zij in een POL opgevangen. Deze bevinden zich vlakbij een kantoor van de Immigratie- en naturalisatiedienst. Asielzoekers krijgen hier ook maaltijden. 3. Asielzoekerscentrum (AZC) Hier verblijven de meeste asielzoekers. Asielzoekers in een azc zitten in de verlengde procedure, of het zijn statushouders die wachten op een woning. Bewoners krijgen een weekbudget waarvan ze zelf kunnen koken. 4. Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) In een VBL zitten asielzoekers die geen recht hebben op opvang, ze mogen tot twaalf weken in een VBL verblijven als er binnen die tijd grote kans is op terugkeer. De regels zijn hier wel strenger dan in een AZC, bewoners mogen de locatie verlaten als ze maar wel binnen de grenzen van de gemeente blijven waar de VBL gevestigd is. 5. Gezinslocatie (GLO) Kinderen onder de 18 jaar hebben ook recht op onderdak ondanks dat ze afgewezen zijn van asielaanvraag. Deze gezinnen worden dan naar een gezinslocatie overgebracht. De begeleiding richt zich vooral op vertrek naar een ander land vanuit Nederland. In een GLO zijn voor minderjarigen dezelfde voorzieningen als in een AZC. Voor volwassenen zijn er wel verschillen, zij krijgen bijvoorbeeld alleen etensgeld, en niet ook nog zakgeld. Ook geld er meldplicht, ze zijn verplicht binnen de gemeentegrens te blijven en zich vijf keer per week te melden. 6. Extra-begeleidings en toezichtlocatie (EBTL) Asielzoekers die wel recht hebben op opvang, maar teveel overlast geven in een azc, komen in een EBTL terecht. Regels zijn hier strenger, zo krijgen bewoners geen financiële vergoedingen. 7. Kleine woonvoorziening (KWV) Het gaat hier om een kleine opvangplaats van zo’n 16 tot 20 personen, voor alleenstaande minderjarige. Dit zijn dus kinderen die hier alleen zijn gekomen, zonder ouders. 8. Landelijke vreemdelingen voorziening (LVV) Dit is een instelling speciaal voor uitgeprocedeerde asielzoekers die zo snel mogelijk zelfstandig Nederland moeten verlaten. Wanneer dit niet meteen kan, kan er voor een korte periode opvang geboden worden in een LVV. De eerste 2 weken geldt geen voorwaarde tot meewerken aan terugkeer. Hierna moeten ze meewerken, tenzij er achter wordt gekomen dat ze toch in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Wanneer ze niet mee werkten wordt hen opvang en ondersteuning ontzegd.

 • Bronnen:

  https://www.coa.nl/nl/asielopvang/recht-op-opvang file:///C:/Users/Eigenaar/Downloads/Rechten-en-plichten-van-asielzoekers-en-vluchtelingen-in-Nederland-dec-2017.pdf https://www.rtlnieuws.nl/algemeen/buitenland/artikel/963956/vluchtelingen-eu-hun-rechten-en-plichten-land https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/hoeveel-geld-krijgen-asielzoekers-in-nederland

  Gemaakt Mei 2019
  door Dana de Koning.
  ralph silooy - wikipedia