De eerste kleur
De tweede kleur
De derde kleur
De vierde kleur