Verwijder data uit de database.

Verwijder

wachtwoord:

tabelnaam:

te verwijderen data(bijv: land='Nederland')