Voer zin in:
Het resultaat na het vervangen van a - d met spaties is: