Haal van volgende Actor de gegevens uit de database: