Nieuw/Update/Upgrade
Categorie Wijzigingsverzoek Geef hier aan om welke categorie aanvraag het gaat:
1. De wettelijke verplichte updates
2. Strategische visie van het Amphia
3. Noodzakelijk ivm een fout/bug binnen het systeem (bugfixes)
4. Jaarlijkse updates/upgrades
Naam applicatie
Versie
Leverancier gegevens Leverancier
Contactpersoon
Telefoonnummer
Fabrikant
Kosten
Datum van aanschaf
SLA/Onderhoudscontract
Applicatie aangeleverd op Geef hier aan waar de applicatie op aangeleverd moet worden:
1. CD/DVD (Graag toesturen als bijlage.)
2. Via internet (Downloadpad en inlogggegevens invullen.)
3. Los bestand (Mailen of op het netwerk plaatsen en de plaats aangeven.)
Naam applicatie beheerder
Licenties Aantal
Concurrent/fix
Korte beschrijving functie applicatie
Motivatie(aanleiding)
Huidige situatie
Gewenste situatie
Financiele gevolgen
Organisatorische gevolgen
Personele gevolgen
Materiele gevolgen
Consequenties van het niet doorvoeren van de wijziging
Beveiligingseisen
Beleidsaspecten
Relaties met andere wijzigingsverzoeken of projecten
Geraadpleegde functionarissen
Prioriteit LAAG (Verzoek is gewenst)
NORMAAL (Verzoek mag niet worden uitgesteld)
HOOG (Bedrijfsvoering komt in gevaar)
HOOGST (Operationeel belang)
Motivatie prioriteit
Gewenste realisatiedatum
Motivatie realisatiedatum
Bijlagen
Aanvrager(Bedrijfsmanager)Functie
Kostenplaats
Naam
E-mail
Contactpersoon (applicatiebeheerder)Functie
Naam
E-mail
Telefoon
Door IMT in te vullen!
Goedgekeurd (door Informatiemanager of Changecoordinator)
Datum: