LB3 - opdr2: tabel met OOP en draw() gemaakt:
Cellinhoud_OOPCellinhoud_OOPCellinhoud_OOPCellinhoud_OOP