home

immigratie

EU

belasting

milieu

KlimaatWaarom klimaat?

Wij willen het graag hebben over klimaat, omdat er in de media veel word gesproken over het klimaat. Daar word gezegd dat de aarde aan het opwarmen is door de manier van leven
van de mens. Wij zijn het hier niet mee eens en willen graag een tegenargument geven. Dit komt later.


Ons standpunt

Wij zijn het niet eens met wat er in de media word gezegd, omdat wij vinden dat de mens normaal moet kunnen leven op de aarde en zich niet te veel moet aanpassen vanwege het
klimaat. Er is namelijk geen eens sprake van klimaat verandering.


Eerste reden voor ons standpunt

Wij vinden dat er geen sprake is van klimaatverandering, omdat er veel onderzoek is geweest naar klimaatverandering. Uit het onderzoek van ClimateExplorer blijkt namelijk dat
er geen verandering van de maximale sneeuwbedekking is. Aangezien deze sneeuwbedekking volgens de media een belangrijke invloed zou hebben op waterpeil en dit
te maken zou hebben met klimaatverandering, zou je kunnen zeggen dat een dus een deel
van deze klimaatverandering niet waar is.


Tweede reden voor ons standpunt

Zoals wij ook al eerder zeiden vinden wij dat het genot van de mens belangrijker is dan de zogenaamde klimaatverandering. Wij vinden dit, omdat het heel belangrijk is om te genieten
van het leven aangezien je maar een leven hebt. Dit is toch belangrijker dan de zogenaamde opwarming van de aarde. Voor dit genot heb je natuurlijk fossiele brandstoffen nodig. Wij
zijn niet tegen het minderen van fossiele brandstoffen maar wel tegen het minderen van het genot. Wij zijn voor kernenergie aangezien dit de meest groene manier van energie is en
deze is ook nog eens goedkoop en dus goed voor de economie. De mensen die zeggen dat kernenergie slecht is vanwege de rampen die kunnen gebeuren hebben geen vertrouwen in
de makers van de kerncentrale. Wij als partij hebben hier wel vertrouwen in en vinden dat de risico’s zo klein zijn vergeleken met de vele voordelen van de kernenergie.